Znate li koji je točan odgovor?

Znate li koji je

točan odgovor?