Zašto ovaj lik misli da mu je ovo dobra ideja?

Zašto ovaj lik misli da

mu je ovo dobra ideja?