Zar bi ovo stvarno trebala biti nova moda?

Zar bi ovo stvarno

trebala biti nova moda?