Vidite li čovjeka na ovoj slici?

Vidite li čovjeka

na ovoj slici?