Svaka mu čast na mišićima ali ti brkovi...

Svaka mu čast na mišićima

ali ti brkovi...