U Kini rođeno dijete s licem maske, je li stvarno ili ne?

U Kini rođeno dijete s licem maske,

je li stvarno ili ne?