Sjećate li se kad ste ovo koristili zadnji put?

Sjećate li se

kad ste ovo koristili zadnji put?