Seljačina uvijek ostaje seljačina

Seljačina uvijek

ostaje seljačina