Samo ženama može biti prikladno pozirati sa smješkom dok u pozadini gori zgrada

Samo ženama može biti prikladno

pozirati sa smješkom dok u pozadini gori zgrada