S kojeg je ovaj planeta pao?

S kojeg je ovaj

planeta pao?