Do pola razbijena ili do pola čitava?

Do pola razbijena

ili do pola čitava?