Priznajte da ste na prvi pogled pomislili da je u invalidskim kolicima

Priznajte da ste na prvi pogled

pomislili da je u invalidskim kolicima