Pogodite koji od ove trojice je najveći papak

Pogodite koji od ove trojice

je najveći papak