Podsjeća li vas ova jagoda na nešto?

Podsjeća li vas ova

jagoda na nešto?