Pa zar se stvarno nije mogla parkirati mrvicu bliže

Pa zar se stvarno nije mogla

parkirati mrvicu bliže