Pa zar i toga ima u automatu za hranu?

Pa zar i toga ima

u automatu za hranu?