Ovu majku treba strpati u zatvor

Ovu majku treba

strpati u zatvor