Ovo je poznato svakome tko je ikad imao mačku

Ovo je poznato svakome

tko je ikad imao mačku