Ovo izgleda kao da je jako bolno

Ovo izgleda kao

da je jako bolno