Ovako dugačke još nikad nismo vidjeli

Ovako dugačke još

nikad nismo vidjeli