Ovaj mora da teško nalazi čarape koje mu odgovaraju

Ovaj mora da teško nalazi

čarape koje mu odgovaraju