Ovaj mora da se nadobivao batina u školi

Ovaj mora da se

nadobivao batina u školi