Ovaj je toliko jadan da se i karton boji zagrliti kako spada

Ovaj je toliko jadan da

se i karton boji zagrliti kako spada