Sada možemo umrijeti sretni

Sada možemo

umrijeti sretni