Nismo znali da postoje i takvi krumpiri

Nismo znali da postoje

i takvi krumpiri