Nije niti tako lako danas uplašiti ljude

Nije niti tako lako

danas uplašiti ljude