Nije ni svećenicima nekad lako

Nije ni svećenicima

nekad lako