Nije ni svećenicima lako u ovakvim situacijama

Nije ni svećenicima

lako u ovakvim situacijama