Nije mogao odoljeti da ne baci pogled na njih

Nije mogao odoljeti

da ne baci pogled na njih