Najljepša zgrada na svijetu?

Najljepša zgrada

na svijetu?