Je li ovo muško ili možda ipak žensko?

Je li ovo muško

ili možda ipak žensko?