Mora da mu je bilo jako dosadno na WC-u

Mora da mu je bilo

jako dosadno na WC-u