Mislite li da se kroz ovo malo previše vidi?

Mislite li da se kroz

ovo malo previše vidi?