Ma zar nisam pravi mali umjetnik?

Ma zar nisam pravi

mali umjetnik?