Ma kud to ovaj mali gleda, sram ga bilo

Ma kud to ovaj

mali gleda, sram ga bilo