Ma je li stvarno moguće da ima ovako ogromne mišiće?

Ma je li stvarno moguće

da ima ovako ogromne mišiće?