Lik je tolika seljačina da se i kipu neugodno fotkat s njim

Lik je tolika seljačina da se i

kipu neugodno fotkat s njim