Koliko ti mora biti dosadno da ovo ideš raditi?

Koliko ti mora biti dosadno

da ovo ideš raditi?