Koju ludu facu je složio ovaj haski

Koju ludu facu

je složio ovaj haski