Koje su ti Ameri ljenčine pa to je strašno

Koje su ti Ameri ljenčine

pa to je strašno