Koje od ovih katastrofa obrva su vam najgore?

Koje od ovih katastrofa obrva

su vam najgore?