Stvari izgledaju drugačije kad ih se gleda sa drugog kuta

Stvari izgledaju drugačije

kad ih se gleda sa drugog kuta