Kako pored ovoga može tako mirno spavati

Kako pored ovoga može

tako mirno spavati