Kako da sada ne puknemo od smijeha

Kako da sada ne

puknemo od smijeha