Kad nemaš para za pravu stvar

Kad nemaš para

za pravu stvar