Kad nema muškarca, dobro dođe i lopata

Kad nema muškarca,

dobro dođe i lopata