Kad imaš rupu između zubiju u obliku Batmanovog simbola

Kad imaš rupu između zubiju

u obliku Batmanovog simbola