Kad bi stvari bile obrnute na bliskom istoku

Kad bi stvari bile

obrnute na bliskom istoku