Jesu li to njegove noge ili nam se samo čini?

Jesu li to njegove noge

ili nam se samo čini?