Je li ova mladenka stvarno tako visoka, ili se netko skriva ispod vjenčanice?

Je li ova mladenka stvarno tako

visoka, ili se netko skriva ispod vjenčanice?